Số 15, Đồng Khởi, KP6, Phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

VAI TRÒ CỦA TỪNG VỊ TRÍ TRONG NGÀNH TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Tổ chức sự kiện là một ngành nghề đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam trong những năm gần đây. Với sự phát triển của kinh tế và nhu cầu giải trí của con người, các sự kiện được tổ chức ngày càng nhiều và đa dạng hơn. Điều này đã tạo ra nhu cầu lớn cho các chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, từ đó tạo ra nhiều vị trí công việc khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò của từng vị trí trong ngành tổ chức sự kiện.

Hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại
Ngành tổ chức sự kiện đang dần trở thành ngành được yêu thích hiện nay

Vai trò của Event Planner

Event Planner là gì?

Event Planner là người có trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện. Họ là những chuyên gia trong việc quản lý thời gian, ngân sách và các chi tiết liên quan đến sự kiện. Event Planner cũng có nhiệm vụ tìm kiếm và lựa chọn địa điểm, đối tác và các dịch vụ cần thiết cho sự kiện.

Vai trò của Event Planner

Vai trò chính của Event Planner là lập kế hoạch và tổ chức sự kiện. Họ phải nắm rõ mục tiêu của sự kiện và đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ và đúng theo kế hoạch. Các công việc chính của Event Planner bao gồm:

 • Lên kế hoạch chi tiết cho sự kiện: Bao gồm xác định mục tiêu, ngân sách, thời gian, địa điểm và các yêu cầu khác của sự kiện.
 • Tìm kiếm và lựa chọn đối tác và dịch vụ: Event Planner phải có mối quan hệ tốt với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo sự kiện được tổ chức tốt nhất.
 • Quản lý ngân sách: Event Planner phải biết cách quản lý ngân sách hiệu quả để đảm bảo sự kiện không vượt quá ngân sách đã định.
 • Giám sát và điều phối các hoạt động trong sự kiện: Event Planner phải đảm bảo rằng mọi hoạt động trong sự kiện diễn ra đúng theo kế hoạch và không có sự cố xảy ra.
 • Giải quyết các vấn đề: Trong quá trình tổ chức sự kiện, có thể xảy ra các vấn đề không mong muốn. Event Planner phải có khả năng giải quyết các vấn đề này một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 

Vai trò của Event Coordinator

Event Coordinator là gì?

Event Coordinator là người có trách nhiệm hỗ trợ Event Planner trong việc lập kế hoạch và tổ chức sự kiện. Họ là những người đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ và đúng theo kế hoạch.

Vai trò của Event Coordinator

Vai trò chính của Event Coordinator là hỗ trợ Event Planner trong việc lập kế hoạch và tổ chức sự kiện. Các công việc chính của Event Coordinator bao gồm:

 • Lên kế hoạch chi tiết cho sự kiện: Event Coordinator phải làm việc cùng với Event Planner để đảm bảo rằng mọi thứ được lên kế hoạch chi tiết và đúng theo yêu cầu của khách hàng.
 • Tìm kiếm và lựa chọn đối tác và dịch vụ: Event Coordinator phải có khả năng tìm kiếm và lựa chọn các đối tác và dịch vụ phù hợp cho sự kiện.
 • Giám sát và điều phối các hoạt động trong sự kiện: Event Coordinator phải giúp đỡ Event Planner trong việc giám sát và điều phối các hoạt động trong sự kiện để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
 • Giải quyết các vấn đề: Event Coordinator cũng có trách nhiệm giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình tổ chức sự kiện.

 

Vai trò của Event Marketing Specialist

Event Marketing Specialist là gì?

Event Marketing Specialist là người có trách nhiệm quảng bá và tiếp thị sự kiện. Họ là những chuyên gia trong việc tạo ra chiến lược tiếp thị hiệu quả để thu hút khách hàng tham dự sự kiện.

Vai trò của Event Marketing Specialist

Vai trò chính của Event Marketing Specialist là quảng bá và tiếp thị sự kiện. Các công việc chính của họ bao gồm:

 • Tạo ra chiến lược tiếp thị: Event Marketing Specialist phải có khả năng tạo ra chiến lược tiếp thị hiệu quả để thu hút khách hàng tham dự sự kiện.
 • Quảng bá sự kiện: Event Marketing Specialist phải sử dụng các công cụ và kênh quảng cáo để giới thiệu sự kiện đến khách hàng tiềm năng.
 • Tạo ra nội dung tiếp thị: Event Marketing Specialist cũng có trách nhiệm tạo ra nội dung tiếp thị hấp dẫn để thu hút khách hàng.
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả của chiến lược tiếp thị: Event Marketing Specialist phải theo dõi và đánh giá hiệu quả của chiến lược tiếp thị để điều chỉnh nếu cần thiết.

 

Vai trò của từng vị trí trong ngành tổ chức sự kiện
Vai trò của từng vị trí trong ngành tổ chức sự kiện

Vai trò của Event Production Manager

Event Production Manager là gì?

Event Production Manager là người có trách nhiệm quản lý các hoạt động sản xuất trong sự kiện. Họ là những chuyên gia trong việc lập kế hoạch và điều phối các hoạt động liên quan đến âm thanh, ánh sáng, thiết bị và kỹ thuật trong sự kiện.

Vai trò của Event Production Manager

Vai trò chính của Event Production Manager là quản lý các hoạt động sản xuất trong sự kiện. Các công việc chính của họ bao gồm:

 • Lập kế hoạch sản xuất: Event Production Manager phải lên kế hoạch chi tiết cho các hoạt động sản xuất trong sự kiện, bao gồm âm thanh, ánh sáng, thiết bị và kỹ thuật.
 • Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp: Event Production Manager phải có khả năng tìm kiếm và lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ sản xuất phù hợp cho sự kiện.
 • Giám sát và điều phối các hoạt động sản xuất: Event Production Manager phải giúp đỡ Event Planner trong việc giám sát và điều phối các hoạt động sản xuất để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
 • Giải quyết các vấn đề: Event Production Manager cũng có trách nhiệm giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình sản xuất sự kiện.

 

Vai trò của Event Designer

Event Designer là gì?

Event Designer là người có trách nhiệm thiết kế không gian và trang trí cho sự kiện. Họ là những chuyên gia trong việc tạo ra các ý tưởng sáng tạo và độc đáo để tạo nên không gian đẹp mắt và ấn tượng cho sự kiện.

Vai trò của Event Designer

Vai trò chính của Event Designer là thiết kế không gian và trang trí cho sự kiện. Các công việc chính của họ bao gồm:

 • Tạo ra các ý tưởng thiết kế: Event Designer phải có khả năng tạo ra các ý tưởng sáng tạo và độc đáo để tạo nên không gian đẹp mắt và ấn tượng cho sự kiện.
 • Lập kế hoạch thiết kế: Event Designer phải lên kế hoạch chi tiết cho việc thiết kế không gian và trang trí cho sự kiện.
 • Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp: Event Designer phải có khả năng tìm kiếm và lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ thiết kế và trang trí phù hợp cho sự kiện.
 • Giám sát và điều phối các hoạt động thiết kế: Event Designer phải giúp đỡ Event Planner trong việc giám sát và điều phối các hoạt động thiết kế để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

 

Vai trò của Technical Director

Technical Director là gì?

Technical Director là người có trách nhiệm quản lý các hoạt động kỹ thuật trong sự kiện. Họ là những chuyên gia trong việc lập kế hoạch và điều phối các hoạt động liên quan đến thiết bị và kỹ thuật trong sự kiện.

Vai trò của Technical Director

Vai trò chính của Technical Director là quản lý các hoạt động kỹ thuật trong sự kiện. Các công việc chính của họ bao gồm:

 • Lập kế hoạch kỹ thuật: Technical Director phải lên kế hoạch chi tiết cho các hoạt động kỹ thuật trong sự kiện, bao gồm thiết bị và kỹ thuật.
 • Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp: Technical Director phải có khả năng tìm kiếm và lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật phù hợp cho sự kiện.
 • Giám sát và điều phối các hoạt động kỹ thuật: Technical Director phải giúp đỡ Event Planner trong việc giám sát và điều phối các hoạt động kỹ thuật để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
 • Giải quyết các vấn đề: Technical Director cũng có trách nhiệm giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình tổ chức sự kiện.

 

Vai trò của Stage Manager

Stage Manager là gì?

Stage Manager là người có trách nhiệm quản lý các hoạt động trên sân khấu trong sự kiện. Họ là những chuyên gia trong việc điều phối và giám sát các hoạt động của diễn viên, ca sĩ và ban nhạc trên sân khấu.

Vai trò của Stage Manager

Vai trò chính của Stage Manager là quản lý các hoạt động trên sân khấu trong sự kiện. Các công việc chính của họ bao gồm:

 • Lập kế hoạch cho các hoạt động trên sân khấu: Stage Manager phải lên kế hoạch chi tiết cho các hoạt động trên sân khấu, bao gồm thời gian biểu và các yêu cầu khác của diễn viên, ca sĩ và ban nhạc.
 • Giám sát các hoạt động trên sân khấu: Stage Manager phải giám sát các hoạt động của diễn viên, ca sĩ và ban nhạc trên sân khấu để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
 • Điều phối các hoạt động trên sân khấu: Stage Manager phải điều phối các hoạt động của diễn viên, ca sĩ và ban nhạc trên sân khấu để đảm bảo sự liên tục và hài hòa trong chương trình.
 • Giải quyết các vấn đề: Stage Manager cũng có trách nhiệm giải quyết các vấn đề xảy ra trên sân khấu trong quá trình diễn ra sự kiện.

 

Vai trò của Security Manager

Security Manager là gì?

Security Manager là người có trách nhiệm quản lý an ninh và an toàn cho sự kiện. Họ là những chuyên gia trong việc lập kế hoạch và điều phối các biện pháp bảo vệ và an toàn cho khách hàng tham dự sự kiện.

Vai trò của Security Manager

Vai trò chính của Security Manager là quản lý an ninh và an toàn cho sự kiện. Các công việc chính của họ bao gồm:

 • Lập kế hoạch an ninh và an toàn: Security Manager phải lên kế hoạch chi tiết cho các biện pháp bảo vệ và an toàn cho sự kiện, bao gồm việc tuyển chọn và đào tạo nhân viên bảo vệ.
 • Giám sát các hoạt động an ninh và an toàn: Security Manager phải giám sát các hoạt động của nhân viên bảo vệ trong sự kiện để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
 • Điều phối các biện pháp an ninh và an toàn: Security Manager phải điều phối các biện pháp bảo vệ và an toàn để đảm bảo sự an toàn cho khách hàng tham dự sự kiện.
 • Giải quyết các vấn đề: Security Manager cũng có trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh và an toàn trong quá trình tổ chức sự kiện.

 

Vai trò của Catering Manager

Catering Manager là gì?

Catering Manager là người có trách nhiệm quản lý dịch vụ ăn uống cho sự kiện. Họ là những chuyên gia trong việc lên kế hoạch và điều phối các hoạt động liên quan đến thực phẩm và đồ uống trong sự kiện.

Vai trò của Catering Manager

Vai trò chính của Catering Manager là quản lý dịch vụ ăn uống cho sự kiện. Các công việc chính của họ bao gồm:

 • Lập kế hoạch thực đơn: Catering Manager phải lên kế hoạch chi tiết cho thực đơn của sự kiện, bao gồm cả các yêu cầu đặc biệt của khách hàng.
 • Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp: Catering Manager phải có khả năng tìm kiếm và lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ ăn uống phù hợp cho sự kiện.
 • Giám sát và điều phối các hoạt động liên quan đến thực phẩm và đồ uống: Catering Manager phải giúp đỡ Event Planner trong việc giám sát và điều phối các hoạt động liên quan đến thực phẩm và đồ uống để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
 • Giải quyết các vấn đề: Catering Manager cũng có trách nhiệm giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình tổ chức sự kiện liên quan đến dịch vụ ăn uống.

Trong một sự kiện, có rất nhiều vai trò khác nhau và mỗi vai trò đều có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của sự kiện. Tổ chức sự kiện là một quá trình phức tạp và cần sự hợp tác giữa các vai trò để đạt được kết quả tốt nhất.

Event Planner là người có vai trò chủ đạo trong tổ chức sự kiện, họ phải lên kế hoạch và điều phối các hoạt động của tất cả các vai trò khác. Event Coordinator là người hỗ trợ Event Planner trong việc thực hiện các hoạt động cụ thể. Event Marketing Specialist có trách nhiệm quảng bá và quảng cáo cho sự kiện để thu hút khách hàng. Event Production Manager giúp đỡ Event Planner trong việc giám sát và điều phối các hoạt động sản xuất. Event Designer tạo ra không gian và trang trí cho sự kiện. Technical Director quản lý các hoạt động kỹ thuật trong sự kiện. Stage Manager quản lý các hoạt động trên sân khấu. Security Manager đảm bảo an ninh và an toàn cho sự kiện. Catering Manager quản lý dịch vụ ăn uống cho sự kiện.

Tất cả các vai trò này đều có một vai trò quan trọng và cần được thực hiện một cách chuyên nghiệp để đảm bảo sự thành công của sự kiện. Sự hợp tác giữa các vai trò là điều cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất cho sự kiện.

Xem thêm Sảnh Hội Nghị

Ưu Đãi Hội Nghị Sự Kiện Cho Doanh Nghiệp

HOTLINE TƯ VẤN : 0948 69 22 33

Các tin tức về Eros Palace Luxury trên Google

 

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết khác

cover_wedding_planner

Wedding Planner Bí Quyết Tổ Chức Đám Cưới Hoàn Hảo

Wedding Planner Bí Quyết Tổ Chức Đám Cưới Hoàn Hảo        Việc tổ chức đám cưới là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi cặp đôi. Nó không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống, mà còn là cơ hội để các cặp…

nencove.webp

Lựa Chọn Không Gian Hội Nghị Phù Hợp

Lựa Chọn Không Gian Hội Nghị Phù Hợp Hội nghị là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Việc chọn lựa không gian hội nghị phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến sự thành công của sự kiện mà còn là hiệu quả của thông điệp được truyền đạt thông qua sự kiện….

Cover bãi đỗ xe siêu rộng

Bãi Đỗ Xe Siêu Rộng Tại Eros Palace Luxury

BÃI ĐỖ XE SIÊU RỘNG TẠI EROS PALACE LUXURY   Là một trong những Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới hàng đầu tại Biên Hòa, Đồng Nai. Không chỉ có các sảnh tiệc sang trọng và đẳng cấp, Eros Palace Luxury còn nổi bật với khu đỗ xe rộng lớn, đáp ứng mọi nhu cầu…

tuyen dung eros

Tuyển Dụng Tháng 03.2024

EROS PALACE LUXURY TUYỂN DỤNG THÁNG 03 / 2024 Công ty Hưng Ngọc Phát đang tìm kiếm những ứng viên tài năng và nhiệt huyết để gia nhập đội ngũ nhân viên của Eros Palace Luxury Vị Trí Tuyển Dụng 1. KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Số lượng: 02) Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên…

Thông tin liên hệ

  Đặt lịch

  Hotline tư vấn: 0944 19 22 33

  Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Eros Palace Luxury

  Số 15, Đồng Khởi, KP6, Phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

  Abbott
  Ajinomoto
  fukuvi
  grobest
  HDBank
  honda
  nestle
  Onsemi
  rang-dong
  redbull
  sonadezi
  sunjin
  suzuki
  tiger
  Samsung
  marigot
  baoviet
  so y te