Chuyên nghiệp

Đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực, chúng tôi luôn đề cao môi trường làm việc kỷ luật, công bằng và chuyên nghiệp.
 

Đãi ngộ xứng đáng

Chính sách đãi ngộ xứng đáng theo năng lực, cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, hãy cùng chia sẻ thành công với chúng tôi.
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (Hạn tuyển dụng : 30/06/2021)

--------------------- MỨC LƯƠNG -------------------

- Thỏa thuận theo năng lực làm việc.

----------- QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG --------

- Được đào tạo: nghiệp vụ nâng cao.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
- Thưởng theo năng lực và nhiều chính sách đãi ngộ
- Trao đổi chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn....


--------------- HỒ SƠ BAO GỒM --------------------

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao hộ khẩu, CMND
- Các văn bằng, chứng chỉ khác có liên quan (nếu có)
- Giấy khám sức khỏe

ƯU TIÊN NHỮNG ỨNG VIÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

---------------------- Liên Hệ Nộp Hồ Sơ -----------------

Nộp Trực Tiếp Tại: Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc Cưới EROS PALACE LUXURY
15 Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Liên hệ trực tiếp : 0855 201 786 (Chị Linh) 
Nộp Qua Email : [email protected]

EROS PALACE LUXURY chúng tôi hân hạnh chào đón và cùng bạn hợp tác làm việc vì đam mê và tạo dựng cuộc sống tốt đẹp.

NHÂN VIÊN KINH DOANH (Hạn tuyển dụng :30/06/2021)

--------------------- MỨC LƯƠNG -------------------

- Thỏa thuận theo năng lực làm việc.

----------- QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG --------

- Được đào tạo: nghiệp vụ nâng cao.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
- Thưởng theo năng lực và nhiều chính sách đãi ngộ
- Trao đổi chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn....


--------------- HỒ SƠ BAO GỒM --------------------

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao hộ khẩu, CMND
- Các văn bằng, chứng chỉ khác có liên quan (nếu có)
- Giấy khám sức khỏe

ƯU TIÊN NHỮNG ỨNG VIÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

---------------------- Liên Hệ Nộp Hồ Sơ -----------------

Nộp Trực Tiếp Tại: Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc Cưới EROS PALACE LUXURY
15 Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Liên hệ trực tiếp : 0855 201 786 (Chị Linh) 
Nộp Qua Email : [email protected]

EROS PALACE LUXURY chúng tôi hân hạnh chào đón và cùng bạn hợp tác làm việc vì đam mê và tạo dựng cuộc sống tốt đẹp.

THƯ KÝ HÀNH CHÍNH GIÁM ĐỐC (Hạn tuyển dụng : 30/06/2021)

--------------------- MỨC LƯƠNG -------------------

- Thỏa thuận theo năng lực làm việc.

----------- QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG --------

- Được đào tạo: nghiệp vụ nâng cao.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
- Thưởng theo năng lực và nhiều chính sách đãi ngộ
- Trao đổi chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn....


--------------- HỒ SƠ BAO GỒM --------------------

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao hộ khẩu, CMND
- Các văn bằng, chứng chỉ khác có liên quan (nếu có)
- Giấy khám sức khỏe

ƯU TIÊN NHỮNG ỨNG VIÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

---------------------- Liên Hệ Nộp Hồ Sơ -----------------

Nộp Trực Tiếp Tại: Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc Cưới EROS PALACE LUXURY
15 Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Liên hệ trực tiếp : 0855 201 786 (Chị Linh) 
Nộp Qua Email : [email protected]

EROS PALACE LUXURY chúng tôi hân hạnh chào đón và cùng bạn hợp tác làm việc vì đam mê và tạo dựng cuộc sống tốt đẹp.

NHÂN VIÊN F&B (Hạn tuyển dụng 30/06/2021)

--------------------- MỨC LƯƠNG -------------------

- Thỏa thuận theo năng lực làm việc.

----------- QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG --------

- Được đào tạo: nghiệp vụ nâng cao.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. 
- Thưởng theo năng lực và nhiều chính sách đãi ngộ 
- Trao đổi chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn....


--------------- HỒ SƠ BAO GỒM --------------------

- Sơ yếu lý lịch. 
- Bản sao hộ khẩu, CMND 
- Các văn bằng, chứng chỉ khác có liên quan (nếu có) 
- Giấy khám sức khỏe

ƯU TIÊN NHỮNG ỨNG VIÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

---------------------- Liên Hệ Nộp Hồ Sơ -----------------

Nộp Trực Tiếp Tại: Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc Cưới EROS PALACE LUXURY 
15 Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Liên hệ trực tiếp : 0855 201 786 (Chị Linh) 
Nộp Qua Email : [email protected]

EROS PALACE LUXURY chúng tôi hân hạnh chào đón và cùng bạn hợp tác làm việc vì đam mê và tạo dựng cuộc sống tốt đẹp.

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - BẢO TRÌ (Hạn tuyển dụng : 30/06/2021)

--------------------- MỨC LƯƠNG -------------------

- Thỏa thuận theo năng lực làm việc.

----------- QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG --------

- Được đào tạo: nghiệp vụ nâng cao.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. 
- Thưởng theo năng lực và nhiều chính sách đãi ngộ 
- Trao đổi chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn....


--------------- HỒ SƠ BAO GỒM --------------------

- Sơ yếu lý lịch. 
- Bản sao hộ khẩu, CMND 
- Các văn bằng, chứng chỉ khác có liên quan (nếu có) 
- Giấy khám sức khỏe

ƯU TIÊN NHỮNG ỨNG VIÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

---------------------- Liên Hệ Nộp Hồ Sơ -----------------

Nộp Trực Tiếp Tại: Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc Cưới EROS PALACE LUXURY 
15 Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Liên hệ trực tiếp : 0855 201 786 (Chị Linh) 
Nộp Qua Email : [email protected]

EROS PALACE LUXURY chúng tôi hân hạnh chào đón và cùng bạn hợp tác làm việc vì đam mê và tạo dựng cuộc sống tốt đẹp.

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ÂM THANH, ÁNH SÁNG (Hạn tuyển dụng : 30/06/2021)

--------------------- MỨC LƯƠNG -------------------

- Thỏa thuận theo năng lực làm việc.

----------- QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG --------

- Được đào tạo: nghiệp vụ nâng cao.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. 
- Thưởng theo năng lực và nhiều chính sách đãi ngộ 
- Trao đổi chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn....


--------------- HỒ SƠ BAO GỒM --------------------

- Sơ yếu lý lịch. 
- Bản sao hộ khẩu, CMND 
- Các văn bằng, chứng chỉ khác có liên quan (nếu có) 
- Giấy khám sức khỏe

ƯU TIÊN NHỮNG ỨNG VIÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

---------------------- Liên Hệ Nộp Hồ Sơ -----------------

Nộp Trực Tiếp Tại: Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc Cưới EROS PALACE LUXURY 
15 Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Liên hệ trực tiếp : 0855 201 786 (Chị Linh) 
Nộp Qua Email : [email protected]

EROS PALACE LUXURY chúng tôi hân hạnh chào đón và cùng bạn hợp tác làm việc vì đam mê và tạo dựng cuộc sống tốt đẹp.

NHÂN VIÊN TẠP VỤ (Hạn tuyển dụng : 30/06/2021)

--------------------- MỨC LƯƠNG -------------------

- Thỏa thuận theo năng lực làm việc.

----------- QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG --------

- Được đào tạo: nghiệp vụ nâng cao.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. 
- Thưởng theo năng lực và nhiều chính sách đãi ngộ 
- Trao đổi chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn....


--------------- HỒ SƠ BAO GỒM --------------------

- Sơ yếu lý lịch. 
- Bản sao hộ khẩu, CMND 
- Các văn bằng, chứng chỉ khác có liên quan (nếu có) 
- Giấy khám sức khỏe

ƯU TIÊN NHỮNG ỨNG VIÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

---------------------- Liên Hệ Nộp Hồ Sơ -----------------

Nộp Trực Tiếp Tại: Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc Cưới EROS PALACE LUXURY 
15 Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Liên hệ trực tiếp : 0855 201 786 (Chị Linh) 
Nộp Qua Email : [email protected]

EROS PALACE LUXURY chúng tôi hân hạnh chào đón và cùng bạn hợp tác làm việc vì đam mê và tạo dựng cuộc sống tốt đẹp.

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ ( Hạn tuyển dụng : 30/06/2021)

--------------------- MỨC LƯƠNG -------------------

- Thỏa thuận theo năng lực làm việc.

----------- QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG --------

- Được đào tạo: nghiệp vụ nâng cao.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. 
- Thưởng theo năng lực và nhiều chính sách đãi ngộ 
- Trao đổi chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn....


--------------- HỒ SƠ BAO GỒM --------------------

- Sơ yếu lý lịch. 
- Bản sao hộ khẩu, CMND 
- Các văn bằng, chứng chỉ khác có liên quan (nếu có) 
- Giấy khám sức khỏe

ƯU TIÊN NHỮNG ỨNG VIÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

---------------------- Liên Hệ Nộp Hồ Sơ -----------------

Nộp Trực Tiếp Tại: Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc Cưới EROS PALACE LUXURY 
15 Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Liên hệ trực tiếp : 0855 201 786 (Chị Linh) 
Nộp Qua Email : [email protected]

EROS PALACE LUXURY chúng tôi hân hạnh chào đón và cùng bạn hợp tác làm việc vì đam mê và tạo dựng cuộc sống tốt đẹp.

TÀI XẾ LÁI XE ( Hạn tuyển dụng : 30/06/2021)

--------------------- MỨC LƯƠNG -------------------

- Thỏa thuận theo năng lực làm việc.

----------- QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG --------

- Được đào tạo: nghiệp vụ nâng cao.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. 
- Thưởng theo năng lực và nhiều chính sách đãi ngộ 
- Trao đổi chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn....


--------------- HỒ SƠ BAO GỒM --------------------

- Sơ yếu lý lịch. 
- Bản sao hộ khẩu, CMND 
- Các văn bằng, chứng chỉ khác có liên quan (nếu có) 
- Giấy khám sức khỏe

ƯU TIÊN NHỮNG ỨNG VIÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

---------------------- Liên Hệ Nộp Hồ Sơ -----------------

Nộp Trực Tiếp Tại: Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc Cưới EROS PALACE LUXURY 
15 Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Liên hệ trực tiếp : 0855 201 786 (Chị Linh) 
Nộp Qua Email : [email protected]

EROS PALACE LUXURY chúng tôi hân hạnh chào đón và cùng bạn hợp tác làm việc vì đam mê và tạo dựng cuộc sống tốt đẹp.